Lex van der Hoek geeft zijn mening over de huidige financierings- mogelijkheden bij banken

Mijn ervaring leert dat er ook nu bij de grootbanken, AbnAmro, Rabobank en ING, voor het MKB voldoende geld beschikbaar is om financieringen te verstrekken. Echter er zijn ten opzichte van voor de crisis een aantal belangrijke wijzigingen.
– de economische realiteit is anders
– cashflow is all that matters
– steeds minder bank-adviseurs beschikbaar
– geen “bonus” prikkel meer bij adviseurs

Deze wijzigingen betekenen allemaal dat de “appetite” van de banken wat minder is. Je zult dus beter beslagen ten ijs moeten komen met een plan datĀ helder jouw strategie beschrijft. De ondernemers die met een goed onderbouwd plan komen worden met open armen ontvangen bij alle banken!