Activiteiten

– strategievorming en uitvoering

Natuurlijk weet de ondernemer als geen ander wat hij wil. Daarvoor is hij ondernemer geworden en heeft hij bereikt wat er tot nu is opgebouwd. Maar omstandigheden veranderen, er doen zich mooie kansen voor of het zit even tegen, en dan moet de ondernemer als kapitein op het schip beslissingen nemen. Maar, zoals vaak wordt gezegd, het is “lonely at the top”, oftewel de ondernemer staat er bij het nemen van beslissingen over de te volgen strategie vaak alleen voor. Wij helpen de ondernemer graag en discussiëren mee over de ideeën die de ondernemer heeft.


– opstellen en beoordelen van ondernemingsplannen

Voor een ondernemer behoort het schrijven van ondernemingsplannen meestal niet tot de favoriete bezigheden. Toch is het hebben van een ondernemingsplan belangrijk. Er staat daarin o.a. goed beschreven wat het uiteindelijke doel is van de onderneming, wat de huidige situatie is en wat er moet gebeuren om het doel te bereiken. Niet alleen voor de ondernemer zelf om zicht te hebben op de koers van de onderneming, maar ook voor bijvoorbeeld de bank. De accountmanager van de bank schreef voorheen op basis van aangeleverde cijfers en bezoeken aan de klant een kredietaanvraag. Tegenwoordig wordt meer zelfwerkzaamheid verwacht van de ondernemer. Daarnaast zijn de banken kritischer geworden bij het beoordelen van een financieringsverzoek, hetgeen an sich logisch is gezien het ongekend aantal bedrijven wat sinds 2008/2009 in de problemen gekomen is. Een goed onderbouwd en doordacht ondernemingsplan is daarom belangrijker dan ooit. Wij helpen u graag bij het opstellen daarvan. Op basis van een eerste intake gesprek en ervan uitgaande dat het cijfermateriaal in orde en up-to-date is, kunnen wij vaste prijsafspraken maken. Wij onderscheiden drie stadia, namelijk het voortraject om te komen tot een go-no go beslissing (“heeft het plan kans van slagen”), het traject van schrijven van het plan en het vervolgtraject waarbij wij u bijstaan in onderhandelingen met bijvoorbeeld mogelijke financiers.


– onderhandeling met stakeholders (o.a. aandeelhouders, financiers, leveranciers, adviseurs en klanten)

De ondernemer heeft vaak een langdurige band met de belangrijkste stakeholders, menigmaal zelfs uitgegroeid tot een hechte emotionele band. Wordt er dan nog wel door een zakelijk bril naar de gang van zaken gekeken. Is men nog scherp op elkaar, of heeft men aan één woord genoeg en gaat men niet meer dieper op de materie in? Een onafhankelijke en frisse blik op de zaken kan ogen openen, kansen creëren en ervoor zorgen dat de juiste discussies gevoerd worden en de goede beslissingen worden genomen, vaak in een nieuwe richting!


– bedrijfswaardering

Het waarderen van bedrijven is jarenlang in de kern een cijfermatige exercitie geweest, waarbij op basis van toekomstige verwachtingen een Discounted Cash-Flow berekening werd gemaakt, welke de basis vormde voor de waardebepaling. Aan deze DCF waardering werden vervolgens voor bepaalde zaken plussen en minnen gekoppeld en voilà daar was de waardering. Echter de wereld is veranderd en de DCF methode is niet meer maatgevend in de waardebepaling. VDH werkt voor een waardebepaling nauw samen met partners, die vertrouwd zijn met de huidige methodieken van bedrijfswaardering.


– aan- en verkoop van bedrijven of bedrijfsonderdelen

Wanneer er een heldere strategie is en de beslissing genomen is om te gaan aan- of verkopen, volgt er een heel stappenplan wat doorlopen moet worden (cijfers, structuur, fiscaliteit, memorandum etc.). De belangrijkste vraag is wellicht: wie wil er kopen of verkopen? Onze ervaring leert dat de ondernemer meestal zeer goed kan inschatten wie deze partijen zijn. Het betreft namelijk vaak de concurrenten (of con-collega’s, zoals ze wel genoemd worden), die schaalvoordelen zoeken bij grotere omzet of partijen uit de bedrijfskolom (leveranciers of klanten), die extra marge zoeken door het aantal schakels in de bedrijfskolom te beperken. De mogelijke kandidaten zijn dan bekend, maar hoe pak je het vervolgens aan? Daarover adviseren wij u graag!


– overige consultancy-activiteiten

Bedrijfseconomische advisering in de breedste zin. Van projectmatige activiteiten (éénmalige begeleiding van de ondernemer tegen uurtarief) tot periodieke sparring. Dit laatste kan in de vorm van een “abonnement” waarbij tegen een vaste prijs periodiek (per maand, kwartaal, half jaar naar keuze) een dagdeel wordt gepland om de gang van zaken van de onderneming te bespreken. Wat was het doel, de prognose en wat zijn de actuele resultaten. Wat zijn de zaken, die de ondernemer bezig houden, en wat kunnen we ermee. U kunt dit zien als een soort “commissaris” van uw onderneming, iets wat in het MKB nog geen usance is, maar zeker bijdraagt aan het welzijn van onderneming en ondernemer.